รมช.พาณิชย์ มอบ GIT ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยี พัฒนาผู้ค้าเพชรพลอย

GIT

รมช.พาณิชย์ ​มอบสถาบันอัญมณี​ฯ ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย เตรียมดึงกูรูอัญมณี และเครื่องประดับ​เสริมเทคนิคการผลิต ​ออกแบบ การบริหารธุรกิจ

รมช.พาณิชย์ ​มอบสถาบันอัญมณี​ฯ หรือ GIT ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย เตรียมดึงกูรูอัญมณี และเครื่องประดับ​เสริมเทคนิคทั้งการผลิต ​ออกแบบ และการบริหารจัดการธุรกิจ​ผ่านระบบ Application​ พร้อมย้ำให้ GIT เป็นเจ้าภาพสร้างธรรมาภิบาลในแวดวงการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพสินค้าไทยในระดับสากล

นายวีร​ศักดิ์​ หวัง​ศุภกิจ​โกศล รมช.พาณิชย์ กล่าวในโอกาสเข้ามอบนโยบาย และติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ว่า มีความยินดีที่ได้รับทราบว่าทางสถาบัน GIT ได้เข้าเป็นสมาชิก The Responsible Jewellery Council หรือ RJC ซึ่งองค์การดังกล่าวมีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการเข้าสู่การค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งก็เป็นไปตามแนวโน้มการค้าโลกยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยสถาบัน GIT มีแผนจะร่วมมือกับ RJC จัดสัมมนาใหญ่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการค้าอัญมณีและเครื่องประดับช่วงต้นปีหน้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

นายวีร​ศักดิ์​ กล่าวว่า เพื่อให้การพัฒนางานบริการของสถาบันเข้าถึงผู้ประกอบการ​และผู้บริโภค​ในวงกว้าง ก็ขอให้สถาบัน GIT นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย โดย GIT เตรียมเปิดตัว Application​ ที่ปรึกษาทางการผลิต ออกแบบ ในปี 2563 สำหรับใช้ในงานบริการเชิงลึกให้แก่ลูกค้าของสถาบัน ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูล และบริหารจัดการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะด้วยคุณลักษณะของ Application ทำให้ผู้ประกอบการที่สนใจ ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัด ก็สามารถเข้าถึงตัวApplicationได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ GIT ได้ทำการระดมผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี การบริหารจัดการ และเครื่องประดับในสาขาต่างๆ อาทิ ด้านเทคนิค มาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า รวมทั้งการออกแบบ เป็นผู้ให้คำปรึกษาผ่านทาง Application นี้ ซึ่งมั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้าใช้ Application ดังกล่าวจะได้รับคำตอบที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ และสร้างรายได้ในอนาคตอีกด้วย

ในส่วนของผู้ประกอบการ​อัญมณีและเครื่องประดับไทยนั้น นับว่ามีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ อันดับที่ 14 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกพลอยสีอันดับ 3 ของโลก อัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นสินค้าสำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศได้สูงเป็นอันดับ 3 ในบรรดาสินค้าส่งออกทั้งหมด เมื่อรวมกับมูลค่าการค้าภายในประเทศด้วยแล้ว ก่อให้เกิดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึงปีละเกือบ 1 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 6% ของจีดีพี อีกทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างแรงงานกว่า 7 แสนคนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

อย่างไรก็ตาม ​นายวีร​ศักดิ์​ย้ำว่า ขอให้ GIT ดำเนินการยกระดับมาตรฐานความเป็น Lab ชั้นแนวหน้าของโลก ซึ่งการที่ GIT ได้รับการยอมรับจากองค์กรในระดับนานาชาติ ถือเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ และสอดคล้องกับแนวโน้มการค้าโลก ที่ให้น้ำหนักกับการทำการค้าแบบมีธรรมาภิบาล และการค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และเป็นสถาบันหลักของประเทศ ที่มีภารกิจในด้านการตรวจสอบออกใบรับรองอัญมณีและโลหะมีค่าความเชี่ยวชาญในด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล