“แหวนเพชร” ครองใจคู่แต่งงานชาวเมกา โอกาสส่งออกไทย

แหวนเพชร

ผลการสำรวจพบว่า คู่หมั้นที่ตอบแบบสอบถามมากกว่า 70% บอกว่าจะต้องดูแหวนด้วยตนเองก่อนที่จะซื้อ และ 4 ใน 10 คน จะซื้อแหวนหมั้น 1-2 เดือนก่อนวันขอหมั้นจริง โดย “แหวนเพชร” เป็นที่นิยมมากที่สุด หรือคิดเป็น 86% รองลงมา คือ อัญมณีชนิดอื่นๆ เช่น มอยซาไนท์ ไพลิน และมอร์แกไนท์ เป็นต้น 10% เพชรสี 3% และไม่มีอัญมณีประดับ 1%

สำหรับตัวเรือนที่ได้รับความนิยม คือ “ทองคำขาว” 54% ทองคำชมพูกุหลาบ 14% แพลตินั่ม 13% ทองคำสีเหลือง 13% และโลหะเงิน 7% โดยรูปแบบการตัดอัญมณีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ รูปแบบกลม 47% รูปแบบเจ้าหญิง 14% รูปแบบไข่ 14% รูปแบบสี่เหลี่ยมขอบมน 9% และรูปแบบหยดน้ำตา 5% และขนาดของแหวนหมั้น 50% ระบุว่าจะซื้อขนาด 1-2 กะรัต

ทางด้านราคาเฉลี่ยของการซื้อแหวนหมั้นในปี 2019 คิดเป็นเงินเฉลี่ยประมาณ 5,900 เหรียญสหรัฐ แต่คู่หมั้น 7 ใน 10 ราย จะใช้จ่ายซื้อแหวนหมั้นในราคาระหว่าง 1,000-4,000 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากต้องการให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้

โดยราคาเฉลี่ยแหวนหมั้นแยกตามภูมิภาคต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา พบว่า เขตแอตแลนติกตอนกลาง ราคา 7,500 เหรียญสหรัฐ เขตนิวอิงแลนด์ 6,900 เหรียญสหรัฐ เขตตะวันตกเฉียงใต้ 5,600 เหรียญสหรัฐ เขตตะวันตก 5,500 เหรียญสหรัฐ เขตตะวันออกเฉียงใต้ 5,400 เหรียญสหรัฐ และเขตตอนกลางของประเทศ 5,300 เหรียญสหรัฐ