‘โรงตึ๊งกทม.’ เปิดจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ‘ทอง เพชรรูปพรรณ อัญมณี พระเลี่ยม’

เพชรรูปพรรณ
เพชรรูปพรรณ

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือ โรงรับจำนำ กทม. จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประเภท ทองเจือประดับเพชร ทองเค นาก ทองรูปพรรณ เพชรรูปพรรณ อัญมณี พระเลี่ยม และเบ็ดเตล็ด จำหน่ายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจทรัพย์ที่มีคุณภาพและราคาถูก

นางวัลยา กล่าวว่า สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่มีความสนใจทรัพย์หลุดจำนำดังกล่าวเข้าร่วมการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา และชำระเงินด้วยเงินสด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ชั้น 3 อาคารโกลด์ มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดังนี้ ในวันที่ 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26 และ 28 ตุลาคม 2562 และ ในวันที่ 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23 และ 25 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2158 0042 – 4 ในเวลา 08.00- 16.00 น. หรือที่
www.pawnshop.bangkok.go.th และ www.facebook.com/pawnshopbangkok

0 thoughts on “‘โรงตึ๊งกทม.’ เปิดจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ‘ทอง เพชรรูปพรรณ อัญมณี พระเลี่ยม’”

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *